En varmepumpe er en økonomisk
og miljømæssig god varmekilde.

Hos SE-varmepumper kan vi levere varmeanlæg
med fokus på kvalitet og god service til en god pris

(+45) 21974073


Lige meget om du har brug for en totalløsning der kan opvarme både bolig og brugsvand eller et bare supplement til eksisterende løsning, så findes der en pumpe, som kan matche dit behov.
 

Luft til luft

panasonic luft til luft varmepumpe

 • Ideel til sommerhuset
 • Evt som supplement til helårshuset
 • Billig at købe og enkel installation

læs-mere

Luft til vand

luft til vand varmepumpe

 • Til helårshuset /u. nedgravning i haven
 • Reducerede udgifter ift. olie og gas
 • Kræver vandbåren varmesystem.

læs-mere

Jordvarmepumpe

jordvarmepumpe

 • Til helårshuset /m. nedgravning i haven
 • Den mest energieffektivt løsning
 • Kræver plads + vandbåren varmesystem

læs-mere

Introduktion til varmepumpen

grøn pilHvad er en varmepumpe?

varmepumpe forklaringVarmepumpe-teknologien bygger på kompression, og varmen fra enten jorden eller i luften udnyttes. Princippet minder i store træk om det man også benytter i køleskabe, med varmepumper er det bare med modsat fortegn. I et køleskab føres varmen ud af skabet via en kompressor, og bliver således efterfølgende overført til den omkringliggende luft. Varmepumpen trækker modsat varme ud fra jorden eller luften udenfor og afgiver den til boligens varmesystem eller som varm luft.

Varmepumpen består af følgende dele, en varmeveksler hvor varmen bliver optaget, en kompressor som kan komprimere varmen og dermed hæve temperaturen, og så endnu en varmeveksler, som gør det muligt at afgive varmen videre til boligen.

Sådan fungerer en varmepumpe trin for trin

Trin 1: En frostsikkervæske, som er giftfri og biologisk nedbrydelig, optager varmen fra enten luften eller jorden, og lader det cirkulere i et system der er i forbindelse med varmepumpen.

Trin 2: Når væsken i det store rørsystem når frem til varmepumpen, overføres varmen fra væsken til en kølevæske via en varmeveksler (fordamper). Kølevæsken, som cirkulerer i et separat, lukket rørsystem i varmepumpen, har et lavt kogepunkt og fordamper, når den optager varmen fra det store rørsystem.

Trin 3: Derefter passerer kølevæsken/gassen gennem en kompressor, som hæver trykket, hvorved temperaturen øges til et niveau på ca. 80-90°C.

Trin 4: Varmen afgives herefter til husets varmesystem gennem endnu en varmeveksler (kondensator). Det sker ved en temperatur på ca. 50-55°C.

Trin 5: Kølevæsken ledes derefter gennem en særlig ventil, hvor temperaturen sænkes til omkring nulpunktet. Kølevæsken kan nu atter optage varme fra jordslangen eller den atmosfæriske udeluft og udnytte den varme, som altid findes i jorden og i luften.

Varmepumpe økonomi

grøn pilHvad er prisen for en varmepumpe?

Prisen på varmepumper varierer alt efter kvalitet og type, og det er vigtigt at have sig for øje, inden man køber en varmepumpe.  På markedet for luft til luft varmepumper findes der mange billige modeller, men det er ikke altid at de særlige effektive. Som fagfolk vil vi altid kunne vurdere, hvad der er bedst til netop dit behov, og via beregninger sørge for at din varmepumpe har den korrekte størrelse i forhold til dit hus og brugsmønster. Vi har valgt at benytte flere producenter, da vi ønsker at kunne ramme alles behov og ikke lade os begrænse af en enkelt producent.

Det er en god ide at kigge på en varmepumpes SCOP-værdi, da denne fortæller os, hvor effektiv varmepumpen er over et helt år. Mange af de varmepumper med lave priser, de viser sig at være dyrere over tid, og det kan derfor godt betale sig at ofre lidt mere ved anskaffelse, da det tjener sig selv hjem og mere til over en kort periode og typisk vil have en længere levetid. En af de mest populære luft til luft varmepumper af høj kvalitet er fra Panasonic.

SCOP – Sådan måles varmepumpens effektivitet
At gennemskue en en varmepumpes effektivitet kan være ganske svært, men måleenhed SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) skal gerne afhjælpe dette problem, da det er en  opgørelse af pumpernes gennemsnitlige effektivitet på årsbasis.
En SCOP-værdi på 4 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit over hele fyringssæsonen producerer 4 kWh varme for hver gang, den bruger 1 kWh el.

grøn pil Hvor stor er besparelsen med varmepumper?

Man sparer typisk 30-50 % eller mere på din energiregning ved at skifte fra olie eller el til en varmepumpe. Allermest hvis man vælger et jordvarmeanlæg, som typisk er 10-15 % mere effektivt end en luft til vand varmepumpe.

Besparelsen er afhængig af nedenstående

 • Hvilken type af varmepumpe man får installeret.
 • Hvor godt det pågældende hus er isoleret.
 • Arealet af huset.
 • Den nuværende opvarmningsform

Eksempel: “Et hus på 140kvm og gns. beboeradfærd og gns. isoleringsgrad” 1) Elvarme med el-radiatorer og et årligt elforbrug til rumvarme på ca. 12.000 kWh
blå pil lilleSupplement med luft til luft = årlig besparelse på ca. 8.000-10.000 kr
2) El-radiatorer og et årligt elforbrug til rumvarme og varmt brugsvand på ca. 15.000 kWh
blå pil lilleKonvertering til jordvarme eller luft til vand = årlig besparelse på ca. 15.000-17.000 kr